Gillinge – YKB del 6 utbildning i Stockholm

YKB del 6

YKB del 7

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!