Gillinge – YKB del 5 utbildning

Trafiksäkerhet och kundfokus

Målen 3.1, 3.5 och 3.6 i förordningen om yrkesförarkompetens. Bl.a. behandlas:
– Förebyggande av risker i trafiken
– Agerande vid en krissituation
– Hur förarens uppträdande bidrar till företagets anseende.

Pris 2000kr plus moms per deltagare
Anmälan är bindande

Se våra kurstillfällen för YKB del 5 Trafiksäkerhet och kundfokus här

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se