Gillinge – YKB del 2 utbildning

Godstransporter

Målen 1.4 och 3.7 i förordningen om yrkesförarkompetens.
Bl.a. behandlas:
– Regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring
– Rutiner vid lastning och lossning

Pris 2000kr plus moms per deltagare
Anmälan är bindande

Se våra kurstillfällen för YKB del 2 Godstransporter här

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!