Sparsam körning

Utbildning i ekonomisk körning och miljövänlig körning ”Sparsam körning” är en kostnadseffektiv kurs som anordnas för hela företagsgrupper. Vi fokuserar både på den enskilde föraren och på gruppen. Detta ger en bättre kostnadseffektiv utbildning för hela företaget.

Kunder som genomgått vår kurs har visat en besparing på upp till 20% i sänkta bränslekostnader.


Kurstid:4 tim
Antal deltagare:6-8 pers
Pris:1550:- exkl moms
Fordon:Utbildningen genomförs med egna fordon.
Förutsättningar:1 bil per 2 deltagare behövs för praktisk del i utbildningen. Bil utrustad med färddator som visar snittförbrukning och medelhastighet krävs.

Inledning

Genomgång av utbildningens mål, dagens program. Vi lyfter även frågan om uppförande i trafiken.

Syfte

Att stärka ditt företags representationsvärde och förbättra både miljö och arbetsmiljön. Kursen hjälper till att nå företagets uppställda miljömål samt minska miljöpåverkan och dessutom uppnå lägre bränslekostnader. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö kan också förbättras genom den här kursen, som ger möjlighet till planerad körning och minskad stress.

Vad är målet?

Att hjälpa förare att förstå hur deras körstil är kopplad till en hållbar miljöutveckling och att ett förändrat sätt att köra bil medverkar till en
trafiksäker och bättre arbetsmiljö. Detta bidrar till minskad stress hos medarbetare. Bonusen i det här blir att företaget kan sänka sina
bränslekostnader och möjliggöra en hållbar miljö.

Genomförande

Med hjälp av referenskörningar hjälper vi föraren att förstå vad denna själv kan göra för att påverka sin körteknik. Förarna utvärderas
genom mätningar. Det varvas parallellt med teori som ger en starkare koppling till personlig utvecklingspotential. Kursen är en
vidareutveckling från Eco Driving konceptet. Instruktören ger fakta, råd och tips till gruppen om hur dom kan påverka körningen.

Vi går igenom:

  • Vi går igenom förarens valmöjligheter i trafiken och hur föraren kan påverka körsätten.
  • Hur föraren ska tänka vid hantering av fordonet, bilens kondition och vi utvärderar förarens körteknik.
  • Körteknik och ger personliga utvecklingsråd till föraren.
  • Faktorer såsom miljö, tid och säkerhet.
  • Diskussioner och reflektioner över vilka hinder som inverkar på miljömedveten körteknik och miljöansvar som företag.

Avslutning

Summering samt diplomering av dagens utbildning.