Gillinge – YKB del 7 utbildning i Stockholm

Se vilka datum vi har tillgängliga kursen här!

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!