Gillinge – YKB del 4 utbildning

Ergonomi och hälsa

Målen 3.3 och 3.4 i förordningen om yrkesförarkompetens.
Bl.a. behandlas:
– Ett bra ergonomiskt arbetssätt
– Betydelsen av god hälsa och bra kosthållning.

Pris 2000kr plus moms per deltagare
Anmälan är bindande

Se våra kurstillfällen för YKB del 4 Ergonomi och hälsa här

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se