Gillinge – YKB del 3 utbildning

Lagar och regler

Målet 2.1 i förordningen om yrkesförarkompetens.
Bl.a. behandlas:
– reglerna för kör- och vilotider
– arbetstidsregler
– yrkesförarkompetens och arbetsmiljö.

Pris 2000kr plus moms per deltagare
Anmälan är bindande

Se våra kurstillfällen för YKB del 3 Lagar och regler här

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!