Gillinge – YKB del 1 utbildning

Optimerad körning

Målen 1.1, 1.2 och 1.3 i förordningen om yrkesförarkompetens.
Bl.a. behandlas kraftöverföringens, bromsarnas och hjälpbromsarnas egenskaper.

Pris 2000kr plus moms per deltagare
Anmälan är bindande

Se våra kurstillfällen för YKB del 1 Optimerad körning här

Se alla våra kurser på gillingebusiness.se

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!