With bus from UPPSALA

Car part2 Risk Education with bus from Uppsala, in English – Practical

This only applies with the course starting at 1 pm. 

Gillinge’s own bus from Uppsala departs from Fjalars Gränd, two blocks from the station, the bus parking near Gamla Lindvalls Kaffefabrik.

Departure at: 11.30

Educatoin at: 12.45 – 17.00

Back with the bus to Uppsala at: 18.15

The course starts 15 minutes after the time of confirmation, so that you can check in at the reception in good time.

We encourage you to arrive in good time. After you checked in please await in our café in the main entrance. Coffee, soft drinks, water, snacks, sandwich and salads is available in our café.

Before the start, the teacher calls your attention. Please follow teacher’s instructions.

In order for us to report to the Swedish Transport Agency that you have completed your risk education with approved result, you must be able to present valid identification at the start of the course. The teacher controls your valid identification in the classroom. The teacher also performs the sobriety check. After completed education with approved result of course, we report to the Transport Agency immediately.

For cancellation and rebooking, we refer to our terms of purchase that you approved during your reservation / purchase of risk education at Gillinges external booking page: www.bokarisk.se/gillinge. (Same place, where you payed your education).

Important! When cancellation or rebooking is requested, please log in to your account: www.bokarisk.se/gillinge.

The entire course will be held in English.
It´s  important that you bring an interpreter if you are unsure about understanding English language, (both written and spoken). 
 

Visit our website for more information www.gillinge.se or call costumer support at: 08-514 403 00.

Follow us on social media:

Facebook: http://www.facebook.com/Gillinge
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/gillinge/

WELCOME TO SWEDENS LARGEST TRAFFIC SAFETY CENTER!

Do not forget your ID!

Information

Visste du att?

Onödigt vetande!

1. Den första boten Bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund greps […]

Evenemangsvärden Gillinge

Visste du att Gillinge står som årlig värd för några […]


More news

Vi har öppet:

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset följer vi riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa hur vi hanterar förebyggandet av corona.

Vi följer myndigheternas rekommendationer om max 1 person per tio kvadratmeter lokal. Därför kan endast du som är anmäld till utbildning komma in på Gillinge. Tack för visad hänsyn!
Våra riskettor för både bil och MC för att klara Covidrekommendationerna från och med måndag 1 mars hålls på hotell Scandic i Täby, adress
Näsbyvägen 4, 183 30 Täby

Gillinge har mot bakgrund av rådande läge beslutat att elever, kunder samt anställda som varit utomlands eller träffat coronasmittad person inte ska delta på utbildning hos Gillinge, inom två veckor efter hemkomst/eventuellt smittotillfälle.

Känner du dig krasslig när det är dags för dig att åka till Gillinge – chansa inte – personer som uppvisar sjuksymtom får inte delta i utbildningen då den bedrivs som grupputbildning.

Ombokning är naturligtvis kostnadsfri om du är orolig eller känner dig krasslig.

Du som vill ta med dig en tolk måste anmäla det till oss när du bokar, annars finns det risk att du inte får genomföra utbildningen.

—————————————————————–

We’re open:

Given the wide spread of the COVID-19 virus we follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden.

In light of the current situation Gillinge has made the decision that all students, customers or employees who have been abroad or who have been in contact with persons carrying the virus shall not take part in any education at Gillinge within two weeks after their return/possible time of contamination.

If you feel ill when you are due at Gillinge, please do not risk your or other people’s health. Persons who presents symptoms are not allowed to take part in the education as it takes place in groups of several people.

Rescheduling is of course free if you are concerned for your health or feel ill.

If you want to bring an interpreter with you, you must report it to us when you book, otherwise there is a risk that you will not be able to complete the education.