Beteenden, risker & attityder (BRA)

Genom att minska stress och förstärka positiva trafikbeteenden förbättrar vi tillsammans medarbetarens arbetsmiljö och anseende i trafiken. 

 

Vill du komma i kontakt med oss?


Förbättra medarbetares arbetsmiljö och anseende i trafiken. BRA-kursen hjälper dina medarbetare att förstå och vidareutveckla företagets interna värderingar och trafiksäkerhetspolicy. Kursen förstärker förarens positiva beteende i trafiken.

Målet är att uppnå minskad stress bland medarbetare och påverka arbets¬miljön positivt. Medarbetarna blir aktiva i kursen och tillför en ny åtgärdsplan till företagets framtida trafiksäkerhetspolicy.

Inledning

Genomgång av utbildningens mål, dagens program. Vi lyfter även frågan om uppförande i trafiken.

Syfte

Att aktivt arbeta med att förbättra problematik med fordonsskador samt att förbättra företagets Trafiksäkerhetspolicy.
Påverka medarbetares förståelse för arbetsmiljö i trafiken och minska stress. Tonvikten handlar om de förändringar som ditt företag
vill uppnå.

Genomförande

Med hjälp av diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten får deltagarna möjlighet att själva komma fram till nya åtgärdsförslag med
syftet att förbättra företagets trafiksäkerhet och förarmiljö.

Vi går igenom:

  • Trafikbeteenden
  • Hur påverkas vi av stress, trötthet/vila?
  • Hur stor fokus tar användandet av teknisk utrustning?
  • Vi diskuterar företagets profil och varumärkets betydelse
  • Hur påverkas vår bilkörning av nyttjandet av alkohol och droger?
  • Varför är en trafiksäkerhetspolicy viktig?

Avslutning

Summering samt diplomering av dagens utbildning.

Analys och summering samt diplomering av dagens utbildning.
Vi formulerar en åtgärdsplan som presenteras för arbetsgivaren.

Utbildning: Teoretisk, genomförs hos er. Eller på Gillinge.
Praktiskt: Kombinera gärna med kaffe och macka/fikabröd eller lunch
Förutsättningar: Inledande samtal sker med verksamhetsansvariga eller med personer av ledande befattning i er verksamhet.
En nulägesanalys ligger till grund för framtagning av BRA- anpassning till verksamhetens medarbetare och utbildningstillfälle

Kursinformation

Kurstid: 2-4 tim

Antal deltagare: 4-20 pers

Pris:

1700:- pp exkl. moms (4-8 delt).
1530:- pp exkl. moms (9-15 delt).
1400:- pp exkl. moms (16-20 delt).

Vid genomförande hos kund tillkommer arvoden

Vill du veta mer?

fyll i formuläret nedan eller ring oss på telefonnummret 08-514 403 00


Visste du att?

Onödigt vetande!

1. Den första boten Bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund greps […]

Evenemangsvärden Gillinge

Visste du att Gillinge står som årlig värd för några […]


Läs mer