How to get to Gillinge

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB

Gillinge 1, 186 91 VALLENTUNA

Tel: 08-514 403 00

info@gillinge.se

By subway and bus

From Tekniska Högskolan or Danderyds Sjukhus, take bus 676 or 639 towards Norrtälje. Get off at the stop Gillingebanan.

By car from Stockholm

Take the E18 towards Norrtälje. Turn off at the exit marked Gillinge and follow the signs.

By Car from Uppsala

Take the E4 towards Stockholm. Turn off at the exit Häggvik/Danderyd. Follow signs for Norrtälje. Then follow the signs for Gillinge.

By bus from Uppsala

Bus travel is included when booking a course on Wednesdays at 12:45. The bus departs from Fjalars Gränd at the old Lindvalls Kaffefabrik at 11:30. There is a return trip when the course is completed.

By bus from Sollentuna

Bus travel is included when booking a course on Wednesdays at 10:15. The bus departs from the bus terminal at the commuter train station, replacement stop Z, at 09:30. There is a return trip when the course is completed.

Viktigt!

Alla måste blåsa i alkotest vid besöket här. Den som blåser ”rött” får inte köra och tiden är förverkad. Man måste då betala en ny avgift.

Välkommen till Gillinge!