ALLT DU BEHÖVER VETA
INFÖR HALKBANAN PÅ GILLINGE

Vill du veta mer om riskutbildningen innan du bokar hittar du allt du behöver i länkarna till höger.

Boka riskutbildning direkt


Under 2017 bytte vi ut alla våra fossildrivna övningsbilar till elbilar, som en del i vårt arbete mot en mer hållbar miljö. De nya bilarna drivs med energi från solen, vinden och vattnet, och kommer bidra till en rejäl minskning av växthusgasutsläpp. Vill vi hjälpa Sverige att nå de hårt satta miljömålen för 2030 och 2045!

Miljöinitiativ

Miljötänket genomsyrar hela vår organisation. Exempelvis har vi sett till att våra riskutbildningselever kan åka kollektivt och klimatsmart med direktbussar från Uppsala och Sollentuna – hela vägen fram till våra portar!

   Våra elever är morgondagens förare och vi vill gärna bidra till att skapa ett positivt möte med ny teknik – vilket på sikt kan ge framtidens förare goda grunder till att välja elbilar.

I egenskap av att vara landets största trafikövningsplats känns det viktigt för oss att kunna erbjuda utbildningar för att minska utsläpp och skapa en hållbar utveckling. Vi har vidareutbildningar inom sparsam och defensiv körning, som handlar om att öka förarens medvetenhet kring bland annat förbrukning och koldioxidutsläpp. Det är inte bara enskilda förare som påverkas – hela företag, organisationer och myndigheter kan gynnas av ett aktivt tänk kring hållbar utveckling. Bränslekostnader och arbetsmiljö är två av många delar som kan påverkas positivt genom deltagande i våra utbildningar.

Nu söker vi efter nästa generations elbilspartner

Kontakta oss på Gillinge om du vill bli vår nya leverantör av elbilar!

Visste du att?

Onödigt vetande!

1. Den första boten Bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund greps […]

Evenemangsvärden Gillinge

Visste du att Gillinge står som årlig värd för några […]


Läs mer

Vi har öppet:

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset följer vi riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa hur vi hanterar förebyggandet av corona.

Vi följer myndigheternas rekommendationer om max 1 person per tio kvadratmeter lokal. Därför kan endast du som är anmäld till utbildning komma in på Gillinge. Tack för visad hänsyn!
Våra riskettor för både bil och MC för att klara Covidrekommendationerna från och med måndag 1 mars hålls på hotell Scandic i Täby, adress
Näsbyvägen 4, 183 30 Täby

Gillinge har mot bakgrund av rådande läge beslutat att elever, kunder samt anställda som varit utomlands eller träffat coronasmittad person inte ska delta på utbildning hos Gillinge, inom två veckor efter hemkomst/eventuellt smittotillfälle.

Känner du dig krasslig när det är dags för dig att åka till Gillinge – chansa inte – personer som uppvisar sjuksymtom får inte delta i utbildningen då den bedrivs som grupputbildning.

Ombokning är naturligtvis kostnadsfri om du är orolig eller känner dig krasslig.

Du som vill ta med dig en tolk måste anmäla det till oss när du bokar, annars finns det risk att du inte får genomföra utbildningen.

—————————————————————–

We’re open:

Given the wide spread of the COVID-19 virus we follow the guidelines from the Public Health Agency of Sweden.

In light of the current situation Gillinge has made the decision that all students, customers or employees who have been abroad or who have been in contact with persons carrying the virus shall not take part in any education at Gillinge within two weeks after their return/possible time of contamination.

If you feel ill when you are due at Gillinge, please do not risk your or other people’s health. Persons who presents symptoms are not allowed to take part in the education as it takes place in groups of several people.

Rescheduling is of course free if you are concerned for your health or feel ill.

If you want to bring an interpreter with you, you must report it to us when you book, otherwise there is a risk that you will not be able to complete the education.