Defensiv och sparsam körning

Förstärk trafikmedvetenheten, skapa positiva trafikbeteenden, samt reducera stress och risker för fordonsskador. 

 

Vill du komma i kontakt med oss?


Denna utbildning skapar grunder för defensiv och planerad körning samt minskar stressen i arbetet. Den förbättrar ditt företags trafiksäkerhetspolicy samt bidrar samtidigt till en hållbar miljö genom att aktivt påverka den miljömedvetna körningen.

Nyttoeffekten kan resultera i minskade fordonsskador, förbättrad arbetsmiljö och minskad bränsleförbrukning. En säker bilkörning skapar en säkrare arbetsmiljö för medarbetare som kör bil i tjänsten.

Inledning

Genomgång av utbildningens mål och syfte, dagens program och aktuella trafikfrågor.

Syfte

Att förstärka företagets trafikmedvetenhet, skapa positiva trafikbeteenden och reducera riskerna för fordonsskador samt att minska medarbetarnas stress. Att stärka företagets representationsvärde och förbättra både miljö och arbetsmiljön vilket är gynnande för all form av yrkestrafik så som busschaufförer, taxichaufförer och de som kör lastbil men även för resande försäljare. Kursen bidrar även till att nå företagets miljömål. Riskmedvetna förare som både tänker på företagets profil och varumärke blir också ett positivt ansikte utåt för ditt företag.

Genomförande

En heldagsutbildning som bygger på två utbildningsblock. Defensive Driving (defensiv körning) och Sparsam Körning. Den sparsamma körningen, ger en ekonomisk och trafiksäker körning som påverkar tjänsteföraren och yrkesförarens planering av resor. Defensive Driving ger föraren ökad medvetenhet av trafikbeteendet och riskfaktorer i trafiken. Utbildningsblocken varvar både teori och praktik ingående för att handleda förarna. Dessa utbildningar går att separera och kan utföras en åt gången.

Vi går igenom:

  • Risker, Beteenden och Attityder, BRA, för att öka förståelse om vad som påverkar oss som förare i trafiken.
  • Arbetsmiljöbilen diskuteras och i vår säkerhetshall fördjupar vi förståelsen av effekterna med vad som påverkar hur vi agerar i trafikmiljön.
  • Vi går teoretiskt igenom grunder för minskad bränsleåtgång och varvar detta med praktisk körning där deltagaren får omsätta teorin i praktiken.

Avslutning

Summering samt diplomering av dagens utbildning.

Kursinformation

Kurstid: 7 timmar

Antal deltagare: 6-8 pers

Pris: 3250:- pp exkl moms

Fordon: Utbildningen genomförs antingen med egna fordon eller med Gillinges el-bilar.

Praktiskt: Kombinera med kaffe och macka/fikabröd eller lunch.

Vill du veta mer?

fyll i formuläret nedan eller ring oss på telefonnummret 08-514 403 00


Visste du att?

Onödigt vetande!

1. Den första boten Bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund greps […]

Evenemangsvärden Gillinge

Visste du att Gillinge står som årlig värd för några […]


Läs mer