Defensiv körning

Kom fram säkert! Tillsammans förbättrar vi medvetenheten kring risker och trafikbeteenden genom praktiska och teoretiska övningar.

 

Vill du komma i kontakt med oss?


Ger en trafiksäkerhetsutbildning fylld av upplevelser och utmaningar för såväl fordon som människa. Förarutbildningen ger deltagaren en ökad medvetenhet för risker i trafiken och en förståelse hur ens agerande påverkar både förarmiljö och trafikmiljö.

Inledning

Genomgång av utbildningens mål och syfte, dagens program. Samt uppförande i trafiken.

Syfte

Att förbättra den planerade körningen och uppnå en säker bilkörning. En större medvetenhet kring trafikbeteenden, riskmedvetenhet och att undvika risker i trafiken. Kursen hjälper också att till minska stressen i trafikmiljön. Målet, oavsett tjänsteutövning, är att föraren alltid ska nå resmålet på ett säkert sätt.

Genomförande

Utbildningen varvar praktiska övningar ute på banan med teori. Fordonets säkerhetssystem kopplas till förarens upplevelser och analyseras
i grupp.

Vi går igenom:

 • Samband mellan olycksrisker, väglag, hastigheter och värdering av den egna körförmågan
 • Referensbromsningar på halt- och strävt underlag i varierande hastigheter
 • Vi upplever och provar krocksläde och vältbil i säkerhetshallen
 • Rörelseenergi och lastsäkring
 • Vad mer påverkar min möjlighet till en defensiv körning? Kan trötthet eller stress bidra?
 • Planerad körning, hur kan jag planera och vad ska jag tänka på?
 • Riskfaktorer som inverkar vid dagsljus, skymning/gryning och dimma/mörker
 • Viltfaror och plötsliga händelser på vägen. Går det att förebygga dessa händelser?
 • Väglag som påverkar bilens köregenskaper och hastighet
 • Förmåga att upptäcka och undvika kritiska situationer
 • Hastighetens och skyddsutrustningens inverkan vid trafikolyckor
 • Säkerhetsmarginaler vid körning
 • Att bilens skyddsutrustning används på rätt sätt
 • Faktorer som påverkar stoppsträckans längd

Avslutning

Summering samt diplomering av dagens utbildning.

Kursinformation

Kurstid: 4 timmar

Antal deltagare: 6-8 pers

Pris: 1750:- exkl. moms.

Fordon: Utbildningen genomförs antingen med egna fordon eller med Gillinges el-bilar.

Vill du veta mer?

fyll i formuläret nedan eller ring oss på telefonnummret 08-514 403 00


Visste du att?

Onödigt vetande!

1. Den första boten Bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund greps […]

Evenemangsvärden Gillinge

Visste du att Gillinge står som årlig värd för några […]


Läs mer