Miljö

Miljö och Hållbarhet

Sverige har satt hårda miljömål som ska nås 2030 respektive 2045 och vi försöker hitta nya vägar i vår verksamhet för att påverka utvecklingen.

Under 2017 har vi bytt ut samtliga våra fossildrivna övningsbilar till elbilar. Det är en av våra satsningar för att göra miljömedvetna val.

Vi kan påverka våra val för en hållbar miljö. Nästa steg blir att byta ut våra fossildrivna tjänstebilar som vår fortsatta strävan av att minska nettoutsläppen av växthusgaser.

Ett aktivt val vi gör är att byta till förnybar energi för att bidra till miljömedvetna val. Våra elbilar drivs med energi från solen, vinden och vattnet – i samarbete med Telinet Energi.


Vad gör vi mer för en hållbar utveckling?

Vi erbjuder våra elever inom riskutbildning egna direktbussar från Sollentuna och Uppsala. Det är ett aktivt beslut för oss i den hållbara utvecklingen. Det gör att elever åker kollektivt till våra kurstillfällen. Vi vill skapa ökat mervärde för våra elever. Samtidigt minskar det enskilda resandet till oss och elever bidrar till det klimatsmarta resandet.

Kollektivtrafiken är en viktig knutpunkt för oss och med en egen busshållplats (Gillingebanan) förenklar vi även för företag, myndigheter och organisationer att kunna påverka det egna resandet till oss kollektivt.

Go electric!

Att vara första instansen där elever får uppleva ny teknik med hjälp av våra elbilar gör att morgondagens förare får en positivare inställning till ny teknik och elbilar. Förhoppningsvis skapar det goda grunder för miljön när framtidens förare väljer bil. Alla som kör våra elbilar på Gillinge gör därför ett aktivt miljöval.

Effektiv körteknik för hållbarhet

Som landets största trafikövningsplats erbjuder vi utbildning inom effektiv körteknik. Syftet är att påverka den hållbara utvecklingen och minska utsläppen. Exempelvis erbjuder vi vidareutbildning i Sparsam körning och syftet är att minska CO2 utsläppen. Även vår kurs i Defensiv körning handlar om förares planerade körning och påverkar förares medvetenhet av bl.a. förbrukning och CO2-utsläpp.

Defensiv och sparsam körning blir viktig för att kurserna påverkar både enskilda förare såväl som företag, organisationer och myndigheter att aktivt tänka på vår hållbara utveckling. Synergieffekten som vi också strävar med i vår verksamhet är att våra kurser vill förbättra arbetsmiljön i trafiken.