Defensiv körning

Ger en trafiksäkerhetsutbildning fylld av upplevelser och utmaningar för såväl fordon som människa. Förarutbildningen ger deltagaren en ökad medvetenhet för risker i trafiken och en förståelse hur ens agerande påverkar både förarmiljö och trafikmiljö.


Kurstid:4 tim
Antal deltagare:6-8 pers
Pris:1750:- exkl. moms.
Fordon:Utbildningen genomförs antingen med egna fordon eller med Gillinges el-bilar.

Inledning

Genomgång av utbildningens mål och syfte, dagens program. Samt uppförande i trafiken.

Syfte

Att förbättra den planerade körningen och uppnå en säker bilkörning. En större medvetenhet kring trafikbeteenden, riskmedvetenhet och att undvika risker i trafiken. Kursen hjälper också att till minska stressen i trafikmiljön. Målet, oavsett tjänsteutövning, är att föraren alltid ska nå resmålet på ett säkert sätt.

Genomförande

Utbildningen varvar praktiska övningar ute på banan med teori. Fordonets säkerhetssystem kopplas till förarens upplevelser och analyseras
i grupp.

Vi går igenom:

 • Samband mellan olycksrisker, väglag, hastigheter och värdering av den egna körförmågan
 • Referensbromsningar på halt- och strävt underlag i varierande hastigheter
 • Vi upplever och provar krocksläde och vältbil i säkerhetshallen
 • Rörelseenergi och lastsäkring
 • Vad mer påverkar min möjlighet till en defensiv körning? Kan trötthet eller stress bidra?
 • Planerad körning, hur kan jag planera och vad ska jag tänka på?
 • Riskfaktorer som inverkar vid dagsljus, skymning/gryning och dimma/mörker
 • Viltfaror och plötsliga händelser på vägen. Går det att förebygga dessa händelser?
 • Väglag som påverkar bilens köregenskaper och hastighet
 • Förmåga att upptäcka och undvika kritiska situationer
 • Hastighetens och skyddsutrustningens inverkan vid trafikolyckor
 • Säkerhetsmarginaler vid körning
 • Att bilens skyddsutrustning används på rätt sätt
 • Faktorer som påverkar stoppsträckans längd

Avslutning

Summering samt diplomering av dagens utbildning.