Trafiksäkerhetsutbildning, steg 1


Gillinges grundutbildning är en förarutbildning av hög klass. Den ger en ökad medvetenhet om trafikrisker – det är personalvård i sitt yttersta läge och förändrar mycket hos din personal på kort tid. Samtidigt som du minskar dina fordonskostnader.

Trafiksäkerhet steg 1 ger en tydlig insikt om trafiksäkerhet hos deltagarna. Ett förändrat körsätt kan innebära att flera onödiga kostnader minskar.

Gillinges specialbanor bjuder på upplevelser under säkra förhållanden. Deltagarna uppmanas att belasta bilen maximalt och upplever bilens stödsystem. Inbromsningar på olika underlag med varierande hastigheter, ger värdefulla insikter om möjligheter och begränsningar.

Till vår stora säkerhetshall tar vi med oss erfarenheterna och diskuterar vidare i en teoretisk del av utbildningen. Här provar vi krocksläde, vältbil och deltagarna får aktivt diskutera omständigheter om föraren, miljön, omgivningar och fordonets inverkan. 

Under utbildningen håller vi fokus på deltagarnas egna exempel och erfarenheter. vi förankrar undervisningen nära deltagarnas vardag och ger bättre förutsättningar för ett positivt trafikbeteende. 

Tid:
Kostnad:
Antal:
Offert/prisförslag:

ca 4 timmar
Kontakta oss för offert
4 - 10 deltagare per grupp
yrkes@gillinge.se
08-514 40 310