Barn-HLR (Hjärt och lungräddning)

Barn-HLR är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till ett barn som är medvetslös och inte andas. Innehåller liknande grundkurs i HLR, men med ett större fokus på luftvägsstopp

Utbildningen:

Kursen ger dig kunskap i hur du ska utföra kompressioner samt inblåsningar på rätt sätt samt att få öva på handlandet vid luftvägsstopp. Vi kommer även att visa och informera om hjärtstartarens roll i samhället. Du får även förståelse och kunskap till patofysiologin dvs. bakgrunden till hjärtstopp.

Rekommenderas till verksamheter inom barnomsorg! 

 

Målgrupp: För alla. Inga förkunskaper krävs.
Tidsåtgång: Ca 2 ½ - 3 tim
Deltagare: Max 12 personer/grupp.

yrkes@gillinge.se
08-514 40 310