B.R.A.-Beteende, Risker & Attityder

Gillinges utbildning B.R.A. Fokuserar på Beteenden, Risker och Attityder i trafiken.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till företag, myndigheter och organisationer som vill utveckla medarbetares arbetsmiljö och säkerhet i trafiken.

Kursen handlar om:
Våra värderingar, vår egen roll och om hur våra beslut får effekt på trafiksäkerheten.

Flera exempel vi går igenom tillsammans är trafikbeteenden, stress, trötthet/vila, mobilanvändning och elektronisk utrustning. Vi diskuterar också profil och varumärkets betydelse, alkohol och droger och  trafiksäkerhetspolicys.

Kursen är teoretisk och sker i samråd med företagets medarbetare. Kursen kan anordnas hos oss eller direkt på er arbetsplats.

Med hjälp av diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten får deltagarna möjlighet att själva komma fram till nya åtgärdsförslag med syftet att förbättra företagets trafiksäkerhet.

Tonvikten handlar om de förändringar som företaget vill uppnå!

Mål:
Tillsammans med medarbetarnas nya insikter under kursen, sammanfattar vi åtgärdsförslag för att utveckla företagets trafiksäkerhetspolicy. 

Kursen vänder sig till er som redan har en trafiksäkerhetspolicy och för Er som önskar hjälp med att utforma den.

Kursintyg skickas efter kursen med nytt förslag på trafiksäkerhetspolicy.

Ett maximerat paket av riskfaktorer för era medarbetare, där Ni skapar förändringen!

 

Tid:
Kostnad:
Antal:
Offert/prisförslag:

ca 4 timmar
Kontakta oss för offert
6-16 deltagare per grupp
yrkes@gillinge.se
08-514 40 310