Risk 2 Bil Uppsala

I priset för denna utbildning så ingår bussresa T.o.R Uppsala - Gillinge
Denna utbildning riktar sig främst till er som kommer från Uppsala.  Riskutbildning del 2 består bland annat av verklighetsförankrade praktiska uppgifter som belyser riskerna med bilkörning.

Riskutbildning del 2 är cirka fyra timmar lång och omfattar:

  • Mänskligt beteende
  • Bilens beteende
  • Körning under särskilda förhållanden


Gillinges egen buss från Uppsala avgår från Fjalars Gränd, två kvarter från stationen, bussparkeringen vid Gamla Lindvalls Kaffefabrik.

Detta gäller endast onsdagar.
Utresa kl: 11.30
Utbildning kl: 12.45-17.00
Åter Uppsala kl: 18.15

För att boka - klicka här

Läs detta innan du kommer till Gillinge

Under utbildningen kommer du få möjlighet att uppleva din begränsade förmåga att klara av en svår situation i trafiken.
För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:

  • utföra hårda accelerationer
  • bromsa från höga hastigheter
  • köra bil självständigt

Har du inte tillräckliga förkunskaper kommer läraren av säkerhetsskäl att avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.
Efter genomförd utbildning meddelar vi Transportstyrelsen vilka som blivit godkända.
Glöm inte att ta med dig legitimation