Villkor

Villkor

 • Våra köpevillkor kan du läsa här.
 • Du måste ha fyllt 17 år för att få genomföra din riskutbildning på Stockholms Trafiksäkerhetscenter.
 • Identitetskontroll kommer att utföras av läraren före utbildningen. Elev som inte kan uppvisa legitimation vid utbildningsstart får därför inte genomföra utbildningen. Läs mer här.
 • Innan utbildningen på banan startar så genomförs det ett alkotest i form av ett utandningsprov. Om en kursdeltagare blåser ett positivt test så avbryts dennes utbildning och kursavgiften är förverkad.

 

I samband med att du registrerar dig på Gillinge så finns det ett par punkter som är viktiga för dig att känna till:

 • Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt
 • Vi hanterar de uppgifter du har registrerat enligt personuppgiftslagen, PUL.
 • Genom att registrera dig hos oss har du givit ditt samtycke till att vi lagrar och sammanställer dessa uppgifter för det syfte du lämnat dem.
 • Du kan också själv gå in och ändra dina uppgifter när du vill.
 • Alla personuppgifter kommer att lagras i 5 (fem) år i enlighet med VVFS 2008:251.
  Ditt användarnamn är ditt personnummer i formatet ÅÅMMDD-XXXX
  Kontakta gärna vår reception per e-post info@gillinge.se eller via telefon 08-514 40 300 om du har ytterligare frågor.