Konkursrykten

2014-08-26
Info om försäljningen av en av fastigheterna på Gillinge   

Som uppmärksammats så har en av fastigheterna (markytorna) där Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB är belägen, lagts ut på exekutiv auktion hos Kronofogden.

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB arrenderar de tre fastigheterna (markytorna) som banan är belägen på. En av dessa fastigheter ägs av ett dödsbo, där en av delägarna dragit på sig stora skatteskulder. Då övriga delägare i fastigheten har avböjt att betala skulden, så läggs fastigheten efter värdering ut till exekutiv auktion.

Detta är dock inget som påverkar Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB eller vår verksamhet.


Hans Löfgren

VD

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB